Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

2. Liên kết với cổng thông tin một cửa Quốc gia Để thực hiện thủ tục này vui lòng click vào link sau: https://vnsw.gov.vn/

3. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ online (theo đường link https://vnsw.gov.vn/) /trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt 

- Bước 2:

Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa đầy đủ: không quá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, thương nhân không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới

4. Liên hệ

- Bộ phận một cửa Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại: 0243.7344967/Email: vanphongctt@gmail.com 

5. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT

- Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu)

-  Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân)

- Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ 02 trở đi để khảo nghiệm, sản xuất thử phải nộp báo cáo kết quả nhập khẩu, khảo nghiệm, sản xuất thử lần nhập trước, không cần nộp các loại giấy tờ quy định tại điểm b, điểm c, Khoản 1, Điều 15 Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT

- Trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, hợp tác quốc tế phải bổ sung một (01) bản sao chụp thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của thương nhân đăng ký nhập khẩu

- Trường hợp nhập khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội trợ, triển lãm tại Việt Nam

- Trường hợp nhập khẩu quà tặng phải bổ sung một (01) bản sao chụp giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của thương nhân đăng ký nhập khẩu

- Trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hồ sơ phải bổ sung:

+ Bản sao chụp chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật

+ Riêng đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau: giấy xác nhận phù hợp chuẩn, giấy công nhận giống cây trồng mới, giấy xác nhận giống cây trồng không nằm trong Danh mục cấm sử dụng của nước xuất khẩu, giấy chứng nhận khác có nội dung tương tự kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của đơn vị đăng ký nhập khẩu hoặc kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm tại Việt Nam cho thấy giống cây trồng an toàn với môi trường. Trường hợp thương nhân nộp bản sao chụp các loại giấy tờ trên mang theo bản chính để đối chiếu

* Số lượng: 01 bộ

6. Thời hạn giải quyết

Không quá 03 (ba) tháng để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ

7. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Tổ chức 

- Cá nhân  

8. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép nhập khẩu

   10. Lệ phí

0 đồng/giấy phép 

11. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

- Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT

- Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu)

12. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 

Biểu mẫu kèm theo
1. Đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng.docxTải mẫu
2. TỜ KHAI KỸ THUẬT.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại