Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

2. Trình tự thực hiện

1. Thực hiện quan cổng thông tin một cửa Quốc gia theo địa chỉ https://vnsw.gov.vn/) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Trồng trọt:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ online (theo đường link https://vnsw.gov.vn/) /trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt 

- Bước 2:

Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa đầy đủ: không quá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, thương nhân không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới

3. Liên hệ

- Bộ phận một cửa Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại: 0968166166 & 0243.7347462 /Email: vuviethai@mard.gov.vn

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

b) Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu)

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);

d) Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ hai trở đi để khảo nghiệm, sản xuất thử phải nộp báo cáo kết quả nhập khẩu, khảo nghiệm, sản xuất thử lần nhập trước;

đ) Trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế phải bổ sung 01 bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;

e) Trường hợp nhập khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam;

g) Trường hợp nhập khẩu làm quà tặng phải bổ sung 01 bản sao giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;

h) Trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hồ sơ phải bổ sung bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực của văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật;

i) Trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Giấy công nhận giống cây trồng mới; Giấy xác nhận giống cây trồng không nằm trong Danh mục cấm sử dụng của nước xuất khẩu; Giấy chứng nhận khác có nội dung tương tự kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm tại Việt Nam cho thấy giống cây trồng an toàn với môi trường.

* Số lượng: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết

Không quá 03 (ba) tháng để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Tổ chức 

- Cá nhân  

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép nhập khẩu

 9. Lệ phí

0 đồng/giấy phép 

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

b) Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu)

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam


 

Biểu mẫu kèm theo
1. Mẫu số 03 04 Nhập khẩu giống cây trồng (Đơn và Tờ khai).docTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại